Sprzątanie kościoła według harmonogramu

Mroczno od P. Kirzanowskich do P. Rozwadowskich.

Mroczno od P. Zagórskich do P. Strzeleckich.

Wszyscy, którzy nie mogli sprzątać w swoim terminie z różnych przyczyn.