Ochrona danych osobowych w Kościele

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mrocznie wdrożyła  system ochrony danych osobowych przetwarzanych w Parafii zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

 • Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. (dalej: Dekret)
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

Organizacja systemu ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 5 ust. 4  Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. przetwarzanych dla potrzeb Parafii  i obowiązków wynikających z przepisów prawa cywilnego i kościelnego   jest:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mrocznie

Mroczno 17, 13-324 Grodziczno

reprezentowana przez Proboszcza

 1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw  lub  wolności osób fizycznych  o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wyznaczyła Inspektora ochrony danych odpowiadającego za monitorowanie przestrzegania Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych oraz Polityki bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony danych osobowych:

Edward Alojzy Klimek – edwardklimek98@gmail.com

Przykładowa klauzula zgody dla intencji mszalnej:

Zgodnie z art. 7  ust 1 pkt 1   Dekretu ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów np. zamówienia intencji.

Przykładowa klauzula obowiązku informacyjnego:

Zgodnie z art. 11  Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.  , informuje Pana/Panią, że:

 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mrocznie

Mroczno 17, 13-324 Grodziczno

reprezentowana przez Proboszcza

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. celem zamówienia intencji mszalnej
 2. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych uniemożliwi wygłoszenie pełnych danych zamawiającego intencję mszalną
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres intencji i okres prowadzenie księgi intencji.
 4. Dane osobowe nie będą przekazania do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 6. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych;
 8. Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest:

Edward Alojzy Klimek – edwardklimek98@gmail.com

tel: (056) 474 11 19

Wyślij wiadomość za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego

Potwierdzając "TAK" wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies używanych przez stronę do poprawnego wyświetlania treści. Więcej informacji znajdziesz klikając w pliki cookies strony.