† Jan Chorzelewski
ur.   18.05.1938 r.
zm.  03.04.1945 r.