† Janina Błaszkowska
ur.  20.10.1929 r.
zm. 28.06.2014 r.