† Janina Jaroszewska
ur.            1924 r.
zm. 26.11.1917 r.

† Franciszek Jaroszewski
ur.  20.01.1922 r.
zm. 12.09.2004 r.