† Jan Chorzelewski
ur.    30.12.1909 r.
zm.   01.10.1990 r.

† Bronisława Chorzelewska
ur.    21.01.1909 r.
zm. 08.03.1999 r.