† Adela Kobylska
ur.  21.02.1919 r.
zm. 05.10.2013 r.