PLAN SPRZĄTANIA KOŚCIOŁA WEDŁUG ROZKŁADU KOLĘDOWEGO 2019

 1. 05. 2019 Sugajenko od Państwa Klimek do P. Bieniaszewskich
 2. 05.2019 Sugajenko od P. Pukalskich do P.Renkel
 3. 05.2019 Sugajenko od P.Romanowskich do P. Golmanowskich
 4. 05. 2019 Sugajenko wieś strona prawa
 5. 06.2019 Sugajenko wieś strona lewa
 6. 06. 2019 Trzcin strona lewa
 7. 06. 2019 Trzcin strona prawa
 8. 06. 2019 Trzcin Tama
 9. 06. 2019 Mroczenko wieś od P. Dudulskich do P.Gacioch
 10. 07.2019 Mroczenko wieś od P. Kozłowskich do P. Grubalskich
 11. 07.2019  Mroczenko od P. Sarnowskich do P.Jacuńskich
 12. 07. 2019  Mroczenko od P. Żurańskich do P.Wieczerzyckich
 13. 07.2019 Mroczno Nowe Osiedle od P.Poniewskich .
 14. 08. 2019 Mroczno Piaski
 15. 08.2019 Mroczno Nowe Osiedle od P.Mikczyńskich
 16. 08.2019 Mroczno od P.Kaczyńskich do numeru 85
 17. 08. 2019 Mroczno od numeru 85 do  P.Galińskich
 18. 08.2019 Mroczno strona kościoła do końca.
 19. 09.2019 Mroczno wybudowanie od P. Kalbarczyk do P.Lubienieckich
 20. 09.2019 Mroczno nad jeziorem od P.Lewickich do P.Szpakowskich
 21. 09.2019 Mroczno wybudowanie od P.Dziukowskich do P.Jakubowskich
 22. 09.2019 Mroczno od P.Górzewskich do P.Wardowskich
 23. 10.2019 Mroczno od P.Urbańskich do P.Milewskich
 24. 10.2019 Mroczno wybudowanie od P.Kruk do P.Klimek
 25. 10.2019 Mroczno od P. Miąskowskich do P. Sendwickich
 26. 10.2019 Mroczno od numeru 29a  do P. Sendeckich-czyli numeru 19-szosa N. Miasto Lidzbark
 27. 11.2019 Mroczno od Dino do P.Ewertowskich
 28. 11.2019 Mroczno od Państwa Zagórskich do numeru 63 włącznie
 29. 11.2019 Mroczno od numeru 64 do P.Strzeleckich
 30. 11.2019 Mroczno od P. Kirzanowskich numer 47b do numeru 39.
 31. 11.2019 Mroczno od numeru 38 do końca czyli do P.Rozwadowskich