PLAN SPRZĄTANIA KOŚCIOŁA
WEDŁUG ROZKŁADU KOLĘDOWEGO 2021

1.                                12.12.2020
Mroczenko od P. Sarnowskich do P. Jacuńskich, oraz Mroczno Piaski
2.                                 22.12.2020
Mroczenko od P. Żurańskich do P. Wieczerzyckich
3.                                 08.01.2021
Mroczenko wieś od P. Kozłowskich do P. Grubalskich
4.                                  23.01.2021
Trzcin Tama
5.                                 06.02. 2021
Mroczenko wieś od P. Dudulskich do P. Gacioch
6.                                  20.02.2021
Mroczno wyb. od P. Kalbarczyk do P. Lubienieckich
7.                                  06.03.2021
Mroczno nad jeziorem od P.Lewickich do P. Szpakowskich i Mroczno od P. Górzewskich do P. Wardowskich
8.                                  20.03.2021
Sugajenko od P. Romanowskich do P. Golmanowskich
9.                                  10.04.2021
Mroczno wyb. Dubiele od P. Dziukowskich .
10.                                24.04.2021
Trzcin strona prawa
11.                               08.05.2021
Sugajenko od P. Klimek do P. Bieniaszewskich
12.                               22.05. 2021
Sugajenko od P. Pukalskich do P. Renkel
13.                               05.06.2021
Mroczno od P. Kaczyńskich do końca
14.                                19.06.2021
Sugajenko wieś strona prawa
15.                                03.07.2021
Sugajenko wieś strona lewa
16.                                17.07.2021
Mroczno strona kościoła
17.                                31.07.2021
Mroczno od P. Urbańskich do P. Milewskich
18.                                14.08.2021
Mroczno Nowe Osiedle od P. Mikczyńskich
19.                                28.08.2021
Mroczno Nowe Osiedle od P.  Poniewskich
20.                                 11.09.2021
Trzcin Tama strona lewa
21.                                  25.09.2021
Mroczno od P.Kruk do P. Klimek
Mroczno od P. Miąskowksich do P. Sendwickich
22.                                  09.10 2021
Mroczno szosa Nowe Miasto- Lidzbark
23.                                  30.10.2021
Mroczno od P. Kirzanowskich do P. Rozwadowskich
24.                                  13.11.2021
Mroczno od P. Zagórskich do P.S trzeleckich
25.                                  27.11.2021
Wszyscy , którzy nie mogli sprzątać w swoim terminie z różnych przyczyn.