† INTENCJE MSZY ŚW. OD 20.05. – 26.05.2019

PONIEDZIAŁEK 20.05.
Godz. 07.30 † Jana Kopowskiego, Helenę Szczepańską – int. córki Anny z rodziną
Godz. 18.00 † Józefa i Teresy Falkowskich – int. rodziny

WTOREK 21.05.
Godz. 07.30 † ojca Klemensa – int. syna Jerzego
Godz. 18.00 † zm. dziadków Lewickich i Galińskich
Godz. 18.00 † zm. z rodziny Łątkowskich i Senkowskich

ŚRODA 22.05.
Godz. 07.30 † Grzegorza Sendwickiego, Janusza Żuchowskiego, Kazimierza Rogozińskiego – int. Haliny i Edmunda S.
Godz. 18.00 † Danieli, Stefana i Wiesława Biesiekierskich – int. Jolanty Strzeleckiej
Godz. 18.00 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Bł. dla Róży Ojców Jerzego Sendwic.

CZWARTEK 23.05.
Godz. 07.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Elżbiety i Andrzeja Szpakowskich
Godz. 18.00 † Michała Osickiego- int. dziadków
Godz. 18.00 † ks. Bronisława Pajewskiego, ks. Ryszarda Żurada i ks. Stanisława Cierkowskiego

PIĄTEK 24.05.
Godz. 07.30 † Jerzego i Janinę Błaszkowskich
Godz. 17.00 † Andrzeja Kowalskiego
Godz. 18.00 † Józefa Dembowskiego w rocz. śm.
Godz. 18.00 † babcie i dziadków z obojga stron – int. Zofii i Jacka R.

SOBOTA 25.05.
Godz. 07.30 † Martę i Wacława Kordalskich i zm. z rodziny
Godz. 18.00 † Zofię i Jana Tykarskich

NIEDZIELA 26.05.
Godz. 08.00 † Bolesławę i Kazimierza Gawińskich
Godz. 08.00 O zdrowie i Boże Bł. dla Członkiń Żywego Różańca Róży Matek Anny Galińskiej
Godz. 09.30 † Różę Kozłowską i Helenę Rulkiewicz – int. Renaty z rodziną
Godz. 09.30 † Józefinę, Konstantego i Irenę Żórańskich
Godz. 11.00 † Halinę Strzelecką w dniu mamy od córki i syna z rodziną
Godz. 11.00 † zm. rodziców Reginę i Józefa Śmiechowskich, Teresę i Tadeusza Jacuńskich.