INTENCJE MSZY ŚW.  07.06.-13.06.2021

 

PONIEDZIAŁEK 07.06.  

 • Godz. 10.00 Gracjana Chechłowskiego i dziadków z obojga stron
 • Godz. 18.00 ⁜ Grzegorza Zielińskiego od uczestników pogrzebu
 • Godz. 18.00 ⁜ Edwarda Zielaznego i Janinę Piotrowicz – int. Agnieszki i Krzysztofa Zielaznych
 • Godz. 18.00 ⁜Genowefę i Jana Konopackich, Janinę, Annę i Pawła Pawłowskich – int. rodziny

 

 WTOREK 08.06.

 • Godz. 10.00  Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Bł. w rocznicę S.M. Barbary i Józefa Ponczkowskich
 • Godz. 18.00 ⁜ zm. z rodziny Szpakowskich i Cierkowskich
 • Godz. 18.00 ⁜ męża Grzegorza, syna Romana i zm. rodziców Leokadii i Józefa Bedra – int. Cecylii z rodziną
 • Godz. 18.00 ⁜ Jadwigę Żorańską od Członkiń Żywego Różańca Róży Teresy Wardowskiej

 

ŚRODA 09.06.

 • Godz. 09.00     SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
 • Godz. 10.00  O łaskę zdrowia i Boże Bł. dla Członków Żywego Różańca i ich Rodzin – int. Zygmunta Szynaki
 • Godz. 17.00     SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
 • Godz. 18.00 ⁜ męża Stefana Mówińskiego, Teresę i Józefa Mówińskich, Jana Michalskiego – int. Mówińskiej z rodziną
 • Godz. 18.00 ⁜ Walentego, Stefanię i Kazimierza Mówińskich – int. Haliny i Kazimierza Sendwickich
 • Godz. 18.00 ⁜ zm. rodziców, braci i bratowe Falkowskich – int. Marii Kamińskiej

 

CZWARTEK 10.06.       

 • Godz. 10.00 ⁜ Małgorzatę i Józefa Cierkowskich
 • Godz. 18.00 ⁜ Jarosława Gawińskiego – int. brata Łukasza z rodziną
 • Godz. 18.00 ⁜ Annę i Antoniego Kełpin – int. Stanisławy Łątkowskiej

 

PIĄTEK 11.06.

 • Godz. 10.00 ⁜ zm. rodziców Cegielskich i dziadków z obojga stron – int. Jadwigii i Józefa
 • Godz. 18.00  Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Bł. dla Barbary i Edwarda
 • Godz. 18.00 ⁜ Genowefy Michalskiej w 15 rocz. śm. – int. syna

 

SOBOTA 12.06.

 • Godz. 10.00 ⁜ Genowefę i Kazimierza Michalskich, Pelagię i Gustawa Abram – int. rodziny Abram
 • Godz. 10.00 ⁜ Jana Hebel – int. żony
 • Godz. 15.00  Chrzest
 • Godz. 16.00  Msza św. ślubna Templin-Mroczyński
 • Godz. 17.00  Dziękczynna w 25 rocz. S.M. Bożeny i Jana Wielgoszyńskich z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Bł. dla całej rodziny
 • Godz. 18.00 ⁜ Jana, Martę, Leokadię Klonowskich i Ewę Golasińską – int. rodziny
 • Godz. 18.00 ⁜ zm. rodziców Olszewskich i teściów Klimek

 

NIEDZIELA 13.06.                ODPUST  N.S.P.J.

 • Godz. 08.00 ⁜ Kazimierza, Zofię i Kazimierę Witkowskich – int. Zygmunta
 • Godz. 08.00 ⁜ ojca Jana Galińskiego – int. dzieci
 • Godz. 08.00  Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Bł. w 97 urodziny Urszuli Michalskiej
 • Godz. 09.30 ⁜ Barbarę Rubalewską w 2 rocz. śm.
 • Godz. 09.30 ⁜ Różę i Henryka Kozłowskich i Kazimierza Rulkiewicza
 • Godz. 09.30 ⁜ żonę Lucję Lewicką w 2 rocz. śm. – int. męża z dziećmi
 • Godz. 11.00  Suma za Parafię
 • Godz. 11.00 ⁜ Bronisławę, Celestyna i Romana Karczewskich i zm. z rodziny Kozickich (Kopańska-Mroczenko)
 • Godz. 16.00  Chrzest bez mszy św.